Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Łazach

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Łazach

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej
Okres realizacji:
2010-2012
Zamawiający:
Urząd Miasta Łazy, ul. Traugutta 15 42-450 Łazy

Zakres robót:
budowa oczyszczalni ścieków o Q = 1 058 m3/d, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 16 km, pompownia ścieków