Miko-Tech Sp. z o. o.

ul. Św. Jana Pawła II 11b
43-170 Łaziska Górne
tel.: 32 358 90 10
fax.: 32 358 90 11
e-mail: info@miko-tech.pl
NIP 6351814493
VAT UE PL 6351814493
REGON 241686516
KRS 0000362835
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł – wpłacony
w całości


  Dział Ofertowania

  tel. 32 358 90 39
  e-mail: ofertowanie@miko-tech.pl

  Dział Finansowo-Księgowy

  tel. 32 358 90 17
  e-mail: finanse@miko-tech.pl

  Laboratorium

  tel. 32 358 90 43
  e-mail: laboratorium@miko-tech.pl

  Warunki dostaw