Sukces liczony w milionach

MIKO-TECH Sp. z o.o. realizuje duże projekty inwestycyjne w zakresie robót budowlanych i technologicznych. Realizujemy kontrakty jako generalnych wykonawca lub podwykonawca zarówno w formule zaprojektuj i wybuduj jak i na projekcie zamawiającego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz grupę wykonawczą, która bazuje na doświadczeniach zdobytych przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju realizowanych przez Hydrobudowę Polska S.A. Oddział Śląsk.

Spółka korzysta z własnego zaplecza projektowego oraz własnego laboratorium badawczego, posiadającego akredytację PCA w zakresie normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005.

0
zrealizowane
kontrakty
0
łączna wartość
wykonanych robót w mln PLN

Oferta:

Ochrona środowiska

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Przepompownie
 • Instalacje kanalizacji sanitarnych, deszczowych i wodnych
 • Składowiska odpadów
 • Rekultywacja
Zobacz realizacje

Budownictwo przemysłowe i kubaturowe

 • Obiekty administracyjne, techniczne i socjalne
 • Obiekty technologiczne
 • Obiekty przemysłowe
Zobacz realizacje

Budownictwo specjalistyczne

 • Obiekty sportowe i rekreacyjne,
 • Zbiorniki, magazyny paliw,
 • Budowa, odbudowa i modernizacja dróg,
 • Budowa i modernizacja mostów i wiaduktów,
Zobacz realizacje

Realizacje

Zakończone i realizowane inwestycje

Zobacz projekty

Praca

Szukasz pracy w dużej, dynamicznej firmie realizującej najambitniejsze projekty inżynieryjne? Doskonale się składa, ponieważ my zawsze poszukujemy utalentowanych pracowników.

Przeglądaj oferty

Laboratorium inżynieryjne

Laboratorium Miko-Tech jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB-1236) i dziala według systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025.

Realizujemy kompleksowo obsługę kontraktów budowlanych, budów zgodnie z wymaganiami FIDIC.

Więcej o laboratorium
 • Wytrzymałość betonu na ściskanie metoda sklerometryczną
 • Nasiąkliwość betonu metodą wagową,
 • Gęstość betonu,
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową
 • Skład ziarnowy kruszyw, gruntów
 • Wskaźnik zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną (HMP LFG 4),
 • Wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off,
 • Inne badania zgodnie z wymaganiami zamawiającego.