Obiekty i roboty w ramach realizacji bloku energetycznego w Jaworznie

Obiekty i roboty w ramach realizacji bloku energetycznego w Jaworznie

Wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II”
Okres realizacji:
Od 2015
Zamawiający:
E003B7 Sp. z o.o. 47-400 Racibórz ul. Łąkowa 33

roboty budowlane (m.in. ziemne, żelbetowe, wykończeniowe) związane z realizacją następujących obiektów bloku:
• Nastawnia blokowa
• Rozdzielnia elektryczna elektrofiltra
• Pompownia wody chłodzącej
• IOS
• Rozdzielnia elektryczna IOS
• Pylony
• Zbiornik retencyjny mączki i przygotowania sorbentu
• Maszynownia
• Stacja rozładunku i magazynowania reagenta
• Nawa urządzeń elektrycznych