Oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice – zbiornik biogazu

Oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice – zbiornik biogazu

Budowa zbiornika membranowego dwupowłokowego o objętości ok.6000m3 na terenie oczyszczalni ścieków Tychy-Urbanowice
Okres realizacji:
2017-2018
Zamawiający:
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy

Zakres robót:

Budowa zbiornika biogazu – zbiornik membranowy dwupowłokowy o pojemności 6 000 m3 wraz z instalacją przyłączeniową oraz urządzeniami wspomagającymi pracę całej instalacji; budowa studni kondensatu fi 1200mm, rurociągi, chodniki, maszty odgromowe