Kompleksowa realizacja czterocelkowej chłodni wentylatorowej

Kompleksowa realizacja czterocelkowej chłodni wentylatorowej

Kompleksowa realizacja czterocelkowej chłodni wentylatorowej o konstrukcji monolitycznej żelbetowej (w tym strop oraz wypełnienia ścian) wraz z misą, przystosowanej do montażu tłumików akustycznych w oknach wlotowych i na dyfuzorach, dla budowanego bloku BC 50 dla TAURON Ciepło S.A. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną około 50÷60MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy”
Okres realizacji:
2014-2015
Zamawiający:
UNISERV – PIECBUD S.A ul. Ks. Mjr. Karola Woźniaka 7a, 40-337 Katowice

Zakres robót:
Wykonanie robót żelbetowych czterocelkowej chłodni wentylatorowej