Oczyszczalnia ścieków w Łaziskach Górnych – dokończenie robót

Oczyszczalnia ścieków w Łaziskach Górnych – dokończenie robót

Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” zlokalizowanej przy ul. Południowej w Łaziskach Górnych w ramach projektu „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”- Zadanie OŚ, Kontrakt 7
Okres realizacji:
2013
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych

Zakres robót:
dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków i dostosowaniem do przepustowości Qśrd = 3 040 m3/dobę