Pompownia na oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach

Pompownia na oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach

Modernizacja istniejącej pompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach wraz z przebudową koryta wlotowego za pompownią
Okres realizacji:
2015
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

Zakres robót:

przebudowa, remont i rozbudowa istniejącej pompowni głównej (Q = 5 600 m3/h) w oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach, budowa nowego połączenia pompowni głównej z piaskownikiem rurociągiem oraz likwidacja istniejącego starego koryta