Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku

Okres realizacji:
od 2017
Zamawiający:
Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B 57-300 Kłodzko

Zakres robót:

Przebudowa wraz z dostawą i montażem urządzeń oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr = 5 095 m3/d, RLM 33 684