Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach

Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej
Okres realizacji:
2010-2013
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

Zakres robót:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” o Q = 2 800 m3/d, adaptacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów”