Oczyszczalnia ścieków Jaworzno – Dąb

Oczyszczalnia ścieków Jaworzno – Dąb

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Jaworzno – Dąb w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II”
Okres realizacji:
2014-2015
Zamawiający:
MPWiK Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 34 43-600 Jaworzno

Zakres robót:
przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr = 25 000 m3/d