Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu

Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu

Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu, który jest częścią Projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu"
Okres realizacji:
2015
Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Strzelinie, ul. Brzegowej 69a, 57-100 Strzelin

Zakres robót:
modenrizacja oczyszczalni ścieków o Qdśr = 7 000 m3/d w zakresie systemu napowietrzania i napraw betonów