Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

Oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

Budowa trzeciego reaktora biologicznego wraz z modernizacją dwóch reaktorów istniejących w Ostrowcu Świętokrzyskim
Okres realizacji:
2013-2014
Zamawiający:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - Lokalizacja: woj. świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Zakres robót:
przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=16 800 m3/d