Oczyszczalnia ścieków Brzeszcze

Oczyszczalnia ścieków Brzeszcze

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalnia ścieków w Brzeszczach
Okres realizacji:
Od 2017
Zamawiający:
Gmina Brzeszcze ul. Kościelna 4 32-620 Brzeszcze

Zakres robót:
Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr = 2 300 m3/d, RLM 26 000 w zakresie części mechanicznej, biologicznej i osadowej