Oczyszczalnia ścieków w Piekarach

Oczyszczalnia ścieków w Piekarach

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach, gm. Liszki
Okres realizacji:
2012
Zamawiający:
PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ul. Katowicka 60

Zakres robót:
budowa obiektów żelbetowych oczyszczalni ścieków