Budynek obsługi nawęglania, rozdzielni elektrycznej oraz spychaczy dla bloku energetycznego w Jaworznie

Budynek obsługi nawęglania, rozdzielni elektrycznej oraz spychaczy dla bloku energetycznego w Jaworznie

Wykonanie obiektów: Budynek Obsługi Nawęglania, Budynek Rozdzielni Elektrycznej oraz Budynek Garaży Spychaczy dla układu nawęglania zewnętrznego dla potrzeb nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Nowe Jaworzno Grupa TAURON SP. z o.o. w Jaworznie
Okres realizacji:
od 2017
Zamawiający:
Tauron Serwis Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 60 40-301 Katowice

Zakres robót:
Budowa obiektów: budynek obsługi nawęglania, budynek rozdzielni elektrycznej, budynek spychaczy.