Oferta

Ochrona środowiska

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Przepompownie
 • Instalacje kanalizacji sanitarnych, deszczowych i wodnych
 • Składowiska odpadów
 • Rekultywacja
Zobacz realizacje

Budownictwo przemysłowe i kubaturowe

 • Obiekty administracyjne, techniczne i socjalne
 • Obiekty technologiczne
 • Obiekty przemysłowe
Zobacz realizacje

Budownictwo specjalistyczne

 • Obiekty sportowe i rekreacyjne,
 • Zbiorniki, magazyny paliw,
 • Budowa, odbudowa i modernizacja dróg,
 • Budowa i modernizacja mostów i wiaduktów,
Zobacz realizacje