Proces rekrutacji

GDZIE ZAMIESZCZAMY OFERTY PRACY?

 
– na naszej stronie internetowej

– w portalach ogłoszeniowych

– w prasie 

JAKI JEST PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI?

 
Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Poszczególne procesy mogą się różnić w zależności od specyfiki danych stanowisk.

– selekcja nadesłanych aplikacji

– wywiad telefoniczny

– rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie firmy

– sprawdzenie referencji

KTO PROWADZI REKRUTACJĘ

 
 
– pracownik działu kadr, który sprawdzi Twoje kompetencje

– kierownik działu/budowy, który zweryfikuje Twoją wiedzę i umiejętności

– Zarząd firmy, który ostatecznie zaakceptuje Twoją kandydaturę