Przepompownia ścieków Zabrze Maciejów

Przepompownia ścieków Zabrze Maciejów

Budowa przepompowni ścieków Maciejów wraz z kolektorami tłocznymi i rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków Kopernik w Zabrzu
Okres realizacji:
2015-2016
Zamawiający:
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze

Zakres robót:
budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorami tłocznymi, likwidacja i rozbiórka istniejącej pompowni