Przepompownia ścieków w Kamieńcu Wrocławskim

Przepompownia ścieków w Kamieńcu Wrocławskim

Centralny węzeł przerzutu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji miejskiej Wrocławia
Okres realizacji:
2013-2014
Zamawiający:
Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Zakres robót:
przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na węzeł przerzutowy ścieków o wydajności Qśrd = 1600 m3/dobę do kanalizacji miejskiej Wrocławia, renowacja rurociągu tłocznego oraz rozbiórka istniejących obiektów na terenie oczyszczalni