Nowy kontrakt w EC Zgierz

Nowy kontrakt w EC Zgierz

Konsorcjum Miko-Tech i Smart EPC podpisało umowę z PGE Energia Ciepła na budowę w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu nowej jednostki kogeneracji gazowej opartej o zespół trzech silników gazowych, uzupełnionej kotłem rezerwowo-szczytowym oraz źródłem energii odnawialnej.
Podpisana umowa dotyczy budowy nowej jednostki kogeneracyjnej gazowej opartej o zespół 3 silników gazowych o mocy ok. 4,4 MWe/5 MWt każdy, uzupełnionej kotłem rezerwowo-szczytowym o mocy 7 MWt oraz źródłem OZE w postaci kolektorów słonecznych o mocy ok. 100 kWt w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu. Nowa jednostka kogeneracyjna zastąpi wyeksploatowane źródła wytwarzania oparte na paliwie węglowym. W Projekcie uwzględniono również budowę niezbędnego przyłącza gazowego i przyłącza do sieci elektroenergetycznej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023.

Link do informacji prasowej