Kontrakt na modernizację oczyszczalni ścieków w Rawiczu podpisany

Kontrakt na modernizację oczyszczalni ścieków w Rawiczu podpisany

W dniu 10.09.2018r. został podpisany kontrakt na roboty budowlane pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”.
Przedmiotem kontraktu jest kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni obejmująca roboty konstrukcyjno-budowlane, sieciowe, technologiczne, elektryczne i AKPiA oraz roboty remontowe.
Wartość robót wynosi 26.978.670 zł.
Termin wykonania to lipiec 2020r.