Nowy kontrakt na modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji jaworskiej