Nowy kontrakt na rozbudowę stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Łaziskach Górnych

Nowy kontrakt na rozbudowę stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Łaziskach Górnych

W dniu 06.11.2018r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Łaziskach Górnych na „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy stacji mechanicznego odwadniania osadu po stabilizacji tlenowej na oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” przy ul. Południowej.”
Wartość robót wynosi: 2 689 000,00 zł.
Termin wykonania przedmiotu umowy to grudzień 2019r.