Nowy kontrakt na wykonanie przedsięwzięcia pn „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”

Nowy kontrakt na wykonanie przedsięwzięcia pn „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”

W dniu 25 listopada 2021 r. Konsorcjum: MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych (Lider Konsorcjum) oraz Smart EPC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Partner Konsorcjum) w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. podpisały umowę na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”.

Link do artykułu