Nowy kontrakt na wykonanie przedsięwzięcia pn „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”