Podpisanie kontraktu na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym

Podpisanie kontraktu na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym

23 września 2020 r., podpisano umowę z Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM sp. z o.o. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórne. Wartość kontraktu to 35 mln zł brutto. Efektem tej inwestycji będzie podwojenie wydajności oczyszczalni (teraz w Tarnowie Podgórnym dobowo „przerabia” ok. 4 000 m3, a po modernizacji będzie to 8 000 m3). Wprowadzane rozwiązania to prawdziwy skok technologiczny, ponieważ zastosowany zostanie nowoczesny system napowietrzania (zamiast rusztowego z dołu – pęcherzykowe z góry), wyeliminowane zostaną zbiorniki zagęszczania i odwadniania osadów, a dłuższa i staranniejsza będzie obróbka ścieków. Zainstalowany system będzie dostosowany do zmieniającej się struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie na równi do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
Prace potrwają do końca 2021r.
Link do informacji na stornie Inwestora – kliknij