Podpisanie umowy na budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 3 MWe i termicznej 3 MWt