Realizacja kontraktu dla Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Realizacja kontraktu dla Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

MIKO-TECH Sp. z o.o. realizuje kontrakt: „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”
Aktualnie trwają prace projektowe. W marcu planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.