Spółka Miko-Tech otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2016