Spółka Miko-Tech otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2014